Outsourcing obračuna plač in drugih osebnih prejemkov

Ponujamo celovito storitev obračuna plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene in morebitne zunanje sodelavce.

Nekaj bistvenih prednosti zakaj zaupati obračun plač in drugih prejemkov zunanjim izvajalcem

  • optimizacija stroškov dela in delovnih procesov pri naročniku,
  • zagotavljanje stalne dosegljivosti in izpolnjevanje vseh predvidenih rokov (naročnik ter vsi drugi deležniki),
  • stalno strokovno usposabljanje in dolgoletne izkušnje izvajalca,
  • reševanje kompleksnejših in zahtevnejših vprašanj ter delavno-pravno svetovanje,
  • zavarovanje poklicne odgovornosti ter popolna zaupnost podatkov.

Naša storitev zajema sledeče

  • pripravimo mesečni obračun plač in drugih dohodkov iz delovnih razmerij ter dohodke iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, najemnine, itn.),
  • pripravimo plačilne naloge za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov,
  • izdelamo zahtevke za refundacijo plač in prispevkov,
  • za pristojne organe pripravimo mesečne in letne obrazce o izplačanih plačah in drugih izplačilih,
  • delovnopravno svetovanje.

Potrebujete kvaliteten in zanesljiv računovodski servis, prevod ali pa načrtujete dogodek?

Povpraševanje